الله اردبیلی

آیت الله موسوی اردبیلی از دنیا رفت. روحش شاد.

من به ایشان ارادت دارم و به روحشان درود و صلوات می فرستم؛ نه فقط از این جهت که یک مرجع تقلید بود؛
نه تنها از آن رو که ذریه ای از سلسله سادات بنی الزهراست؛

نه فقط به خاطر خدماتی که به انقلاب اسلامی داشت؛

احترام زائدالوصفی که برای این مرحوم قائلم از آن جهت است که به رغم دارا بودن اندیشه متفاوت سیاسی و برخورداری از جایگاهی که می توانست بعضی نگرش های متفاوتش را در صدر اخبار رسانه های جهان قرار بدهد، هیچ گاه اجازه سوءاستفاده را به دشمنان انقلاب و میهن اسلامی نداد.

آن هایی که فتنه فجیع 88 را به خاطر دارند خوب می دانند که قانون مداری و میهن پرستی و بیگانه ستیزی، هنر مردان بزرگ و خود ساخته است.

منبع اصلی مطلب : اشک آتش
برچسب ها : الله اردبیلی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : رحمت خدا بر آیت الله موسوی اردبیلی